هوای سالم

کل اخبار: 35
 • هوای اصفهان سالم شد

  هوای اصفهان سالم شد

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۹ صبح امروز پنجشنبه ۲۷ دی ماه با میانگین عدد ۷۶ در وضعیت سالم ثبت شده است.

 • هوای اصفهان در وضعیت زرد است

  هوای اصفهان در وضعیت زرد است

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز چهارشنبه ۲۶ دی ماه با میانگین عدد ۶۵ در وضعیت سالم ثبت شده است.

 • هوای اصفهان سالم شد

  هوای اصفهان سالم شد

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز سه شنبه ۲۵ دی ماه با میانگین عدد ۵۸ در وضعیت سالم ثبت شده است.

 • هوای اصفهان سالم است

  هوای اصفهان سالم است

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۱ صبح امروز جمعه ۲۱ دی ماه با میانگین عدد ۶۸ در وضعیت سالم ثبت شده است.

 • هوای اصفهان همچنان سالم است

  هوای اصفهان همچنان سالم است

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز پنجشنبه –۲۰ دی ماه- با میانگین عدد ۸۴ در وضعیت سالم ثبت شده است.

 • هوای اصفهان سالم است

  هوای اصفهان سالم است

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۹ صبح امروز چهارشنبه – ۱۹ دی ماه- با میانگین عدد ۶۷ در وضعیت سالم ثبت شده است.

 • هوای اصفهان پاک شد

  هوای اصفهان پاک شد

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در سه ساعت اخیر صبح امروز دوشنبه- ۱۷ دی ماه- با میانگین عدد ۳۷ در وضعیت پاک ثبت شده است.

 • هوای اصفهان همچنان سالم است

  هوای اصفهان همچنان سالم است

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۹ صبح امروز شنبه با میانگین عدد ۸۶ در وضعیت سالم ثبت شده است.

 • هوای اصفهان سالم شد

  با کاهش میزان غلظت آلاینده های هوا

  هوای اصفهان سالم شد

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت دوازده امروز جمعه با میانگین عدد ۶۶ در وضعیت سالم ثبت شده است.

 • سرای دوچرخه

  سرای دوچرخه

  ۱۵ دوچرخه سرا روز گذشته _چهارشنبه۱۲ دی ماه_ با همکاری شهرداری و بخش خصوصی در ۱۵ نقطه شهر اصفهان به بهره برداری رسید.

 • آیین بهره برداری از خدمات جدید ۱۵ دوچرخه سرا

  آیین بهره برداری از خدمات جدید ۱۵ دوچرخه سرا

  صبح امروز _چهارشنبه ۱۲ دی ماه_آیین بهره برداری از خدمات جدید ۱۵ دوچرخه سرا با حضور شهردار و مدیران شهری برگزار شد.

 • هوای اصفهان سالم است

  هوای اصفهان سالم است

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان طی ۲۴ ساعت گذشته تا هفت صبح امروز یازدهم دی ماه با میانگین شاخص کیفی بر روی ۷۵ عدد قرار گرفت و وضعیت سالم ثبت شد.

 • هوای اصفهان سالم شد

  هوای اصفهان سالم شد

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان طی ۲۴ ساعت گذشته تا هفت صبح امروز شنبه-هشتم دی ماه- با میانگین عدد ۵۹ در وضعیت سالم ثبت شده است.

 • غذاهایی که اثرات مخرب آلودگی هوا را خنثی می‌کنند!

  غذاهایی که اثرات مخرب آلودگی هوا را خنثی می‌کنند!

  مصرف مواد غذایی تازه ، میوه‌ها و سبزیجات و غذاهایی که اثرات مواد سمی موجود در هوای آلوده را خنثی می‌کنند، یکی از بهترین راهکارهایی است که با رعایت آن‌ها می توان از عوارض مخرب هوای آلوده جان سالم به در برد.

 • هوای اصفهان همچنان سالم است

  هوای اصفهان همچنان سالم است

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان طی ۲۴ ساعت گذشته تا امروز دوشنبه سوم دی‌ماه بامیانگین عدد ۹۹ در وضعیت سالم ثبت شده است.

 • کرامت انسان با وجود آب یا هوای آلوده حفظ نمی‌شود

  نوروزی:

  کرامت انسان با وجود آب یا هوای آلوده حفظ نمی‌شود

  شهردار اصفهان گفت: هوای سالم حق مسلم بشر است اما با وجود آب یا هوای آلوده حفظ کرامت انسان ممکن نیست.

 • هوای سالم اصفهان

  هوای سالم اصفهان

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان طی ۲۴ ساعت گذشته تا امروز یکشنبه دوم دی‌ماه بامیانگین عدد ۶۳ در وضعیت سالم ثبت شده است.

 • هوای اصفهان سالم شد

  هوای اصفهان سالم شد

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان طی ۲۴ ساعت گذشته تا امروز شنبه یکم دی ماه بامیانگین عدد ۷۸ در وضعیت سالم ثبت شده است.

 • هوای اصفهان سالم است

  هوای اصفهان سالم است

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان طی ۲۴ ساعت گذشته تا ساعت هفت صبح پنجشنبه بیست و نهم آذرماه با میانگین عدد ۹۸ در وضعیت سالم ثبت شده است.

 • هوای اصفهان سالم شد

  هوای اصفهان سالم شد

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان طی ۲۴ ساعت گذشته تا ساعت هفت صبح چهارشنبه بیست و هشتم آذرماه با میانگین عدد ۶۵ در وضعیت سالم ثبت شده است.

 • هوای اصفهان سالم شد

  هوای اصفهان سالم شد

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان طی ۲۴ ساعت گذشته تا ساعت ۱۲ امروز شنبه بیست و چهارم آذرماه با میانگین عدد ۹۱ در وضعیت سالم ثبت شده است.

 • هوای اصفهان سالم است

  هوای اصفهان سالم است

  کاشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان طی ۲۴ ساعت گذشته تا امروز سه شنبه بیستم آذرماه با میانگین ۷۷ در وضعیت سالم ثبت شده است.

 • هوای اصفهان سالم است

  هوای اصفهان سالم است

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان طی ۲۴ ساعت گذشته تا امروز دوشنبه نوزدهم  آذرماه با میانگین ۵۶  در وضعیت سالم ثبت شده است.

 • هوای اصفهان سالم شد

  هوای اصفهان سالم شد

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان طی ۲۴ ساعت گذشته تا ۱۲ ظهر امروز جمعه شانزدهم آذرماه با میانگین ۵۱ در وضعیت سالم ثبت شده است.

 • هوای اصفهان سالم است

  هوای اصفهان سالم است

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: هوای اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز  با میانگین شاخص کیفی بر روی ۷۷ عدد قرار گرفته و وضعیت سالم  ثبت شد.

 • هوای اصفهان سالم است

  هوای اصفهان سالم است

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: هوای اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۴ ظهر امروز با میانگین شاخص کیفی ۹۷ در وضعیت سالم ثبت شد.

 • هوای اصفهان سالم است

  هوای اصفهان سالم است

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: هوای اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز با میانگین شاخص کیفی ۵۹ در وضعیت سالم ثبت شد.

 • هوای اصفهان سالم است

  هوای اصفهان سالم است

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: هوای اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز با میانگین شاخص کیفی ۶۳ در وضعیت سالم ثبت شد

 • رشد ۶ درصدی غلظت آلاینده‌ها در اصفهان

  رشد ۶ درصدی غلظت آلاینده‌ها در اصفهان

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: میزان غلظت آلاینده‌های هوا در این شهر نسبت به روز گذشته شش درصد افزایش داشته است.

 • هوای اصفهان سالم است

  هوای اصفهان سالم است

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: هوای اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۴ ظهر امروز با میانگین شاخص کیفی بر روی ۶۹ عدد قرار گرفته و وضعیت سالم ثبت شد.