مضراب عشق

  • مضراب عشق

    مضراب عشق

    ویژه برنامه "مضراب عشق" به یاد استاد جلیل شهناز از استادان برجسته موسیقی اصیل ایران شب گذشته در سالن سوره حوزه هنری اصفهان برگزار شد.