آئین سنتی

کل اخبار: 1
  • عزاداری ۲۸ صفر در نائین

    عزاداری ۲۸ صفر در نائین

    سوگواری بر معصومین در ایران زمین در فرهنگ ها و باورهای مختلف، متفاوت است.این سوگواری در شهرستان نائین به عنوان یکی از شهرستان های شرقی و کویری استان اصفهان نیز در روز رحلت رسول اکرم(ص) برگرفته از سنت ها و باورهای کهن انجام می‌گیرد.