تیتر سه زیرسرویس

  • چهارمین شماره شهرگاه منتشر شد

    چهارمین شماره شهرگاه منتشر شد

    چهارمین شماره نشریه الکترونیکی شهرگاه منتشر شد. این نشریه که به شکل تخصصی به موضوع مدیریت شهری می‌پردازد، در شماره آبان ماه خود به موضوع برنامه‌ریزی و آمار در مدیریت شهری پرداخته است. در این شماره می‌خوانیم که چگونه مفهوم شهرهای داده‌محور مورد توجه کلان‌شهرهای جهانی قرار گرفته است.

  • فصلی از انتقال تجربیات مدیریت شهری کلان شهرها

    فصلی از انتقال تجربیات مدیریت شهری کلان شهرها

    نشریه الکترونیکی شهرگاه به طور تخصصی به مدیریت شهری می‌پردازد، این نشریه در ادامه راه بنا دارد مفاهیم نو و نیز آخرین گرایش‌ها و روندها در مدیریت شهری روز جهان را به بحث گذارد و  با انتشار وی‍ژه‌نامه‌هایی مجزا تحت عنوان «شهرگاه پلاس»، تلاش دارد بستری برای انتقال تجارب مدیران شهری ایران ایجاد کند.