با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS صفحه اصلی http://www.imna.ir/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
RSS سرویس آدرس RSS
اخبار ویژه http://www.imna.ir/rss/tp/1
سیاسی http://www.imna.ir/rss/tp/28
شهر http://www.imna.ir/rss/tp/2
شوراها http://www.imna.ir/rss/tp/47
کلانشهرها http://www.imna.ir/rss/tp/52
شهرستان ها http://www.imna.ir/rss/tp/24
شهرستان ها > تیران و کرون http://www.imna.ir/rss/tp/58
شهرستان ها > شهرضا http://www.imna.ir/rss/tp/59
شهرستان ها > فریدن http://www.imna.ir/rss/tp/60
شهرستان ها > چادگان http://www.imna.ir/rss/tp/61
شهرستان ها > کاشان http://www.imna.ir/rss/tp/62
شهرستان ها > گلپایگان http://www.imna.ir/rss/tp/63
شهرستان ها > لنجان http://www.imna.ir/rss/tp/64
شهرستان ها > دهاقان http://www.imna.ir/rss/tp/65
شهرستان ها > سمیرم http://www.imna.ir/rss/tp/66
شهرستان ها > نجف آباد http://www.imna.ir/rss/tp/67
شهرستان ها > نطنز http://www.imna.ir/rss/tp/68
شهرستان ها > برخوار http://www.imna.ir/rss/tp/69
شهرستان ها > مبارکه http://www.imna.ir/rss/tp/70
شهرستان ها > سایر http://www.imna.ir/rss/tp/73
جامعه http://www.imna.ir/rss/tp/3
جامعه > جامعه http://www.imna.ir/rss/tp/34
اجتماعی > دانشگاه http://www.imna.ir/rss/tp/48
فرهنگ http://www.imna.ir/rss/tp/4
اقتصادی http://www.imna.ir/rss/tp/5
علم و فناوری http://www.imna.ir/rss/tp/6
پایداری http://www.imna.ir/rss/tp/35
ورزشی http://www.imna.ir/rss/tp/7
ورزشی > قهرمانی http://www.imna.ir/rss/tp/39
ورزشی > همگانی http://www.imna.ir/rss/tp/40
عکس http://www.imna.ir/rss/tp/23
عکس > عکس خبری http://www.imna.ir/rss/tp/80
عکس > دریافتی http://www.imna.ir/rss/tp/81
عکس > مستند http://www.imna.ir/rss/tp/82
چند رسانه ای http://www.imna.ir/rss/tp/41
چند رسانه ای > صوت http://www.imna.ir/rss/tp/36
چند رسانه ای > فیلم http://www.imna.ir/rss/tp/37
چند رسانه ای > اطلاع نگاشت http://www.imna.ir/rss/tp/42
چند رسانه ای > کاریکاتور http://www.imna.ir/rss/tp/53
مجله خبری ایمنا http://www.imna.ir/rss/tp/79