قلب اصفهان در معرض خطر

بازار تاریخی اصفهان از پس چهار قرن با همه فراز و فرودهایش سر سالم بیرون آورده است. بازاری که این روزها قلب تپنده اصفهان شده و نبض اقتصاد شهر در آن می زند حال و روز ایمنی خوبی ندارد و مانند بازار تبریز هر لحظه بیم آتش سوزی در آن می رود.

برچسب‌ها