روز شاد کارگران

۱۱اردیبهشت ماه در تقویم به نام کارگران ثبت شده است؛ قشری که تلاش شبانه روزیشان برای به دست آوردن روزی حلال ستودنی است؛ شهرداری اصفهان امسال شهر رویاها را به مدت پنج شب با برنامه های شاد به خانواده کارگران اختصاص داده است تا قدردارن بخش کوچکی از تلاش آنها را با رقم زدن یک روز شاد باشد.

برچسب‌ها