بازدید مسافران نوروزی از منارجنبان

یکی از بناهای با ارزش و منحصر به فرد اصفهان بنای تاریخی منارجنبان مربوط به سال ۷۱۶ هجری قمری است.

این بنا از یک ایوان با دو مناره و صحن پیرامون تشکیل شده که بر روی مقبره یکی از عرفای قرن هشتم هجری قمری به نام عمو عبد الله کارلادانی ساخته شده است. این بنای ارزشمند به شماره ۳۴۹ در سال ۱۳۲۱ هجری شمسی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

برچسب‌ها