بررسی روند پیشرفت پروژه رینگ چهارم حفاظتی

جلسه بررسی روند پیشرفت پروژه رینگ چهارم حفاظتی و تقاطع غیر همسطح شهید اردستانی‎ با حضور مدیران شهری و شهردار اصفهان برگزار شد.

برچسب‌ها