عکاس: علی خدائی،محسن هیئتیان،مهدی جانی پور،رسول شجاعی

نورافشانی آسمان نصف جهان

همزمان با طنین ندای الله اکبر در سراسر کشور مراسم نورافشانی آسمان شهر اصفهان را غرق در نور کرد.

برچسب‌ها