عزاداری ۲۸ صفر در نائین

سوگواری بر معصومین در ایران زمین در فرهنگ ها و باورهای مختلف، متفاوت است.این سوگواری در شهرستان نائین به عنوان یکی از شهرستان های شرقی و کویری استان اصفهان نیز در روز رحلت رسول اکرم(ص) برگرفته از سنت ها و باورهای کهن انجام می‌گیرد.

سوگواری که با حرکت دسته های زنجیرزنی به همراه نخل ها و علامت و دهل به سمت امامزاده سلطان سید علی(ع) شهرستان نائین آغاز و با روضه و مراسم چخچخه زنی در یکی از حسینیه های شهرستان نائین  پایان می‌پذیرد. چخچخه(آنچه اهالی نائین آن را چخچخه می‌نامند) عبارتست از دو قطعه چوب گرد که در کف دست گرفته می‌شود و با اشعار خاص و بحر طویل در ریتم ها و حالت‌های مختلف بر هم زده می‌شود. 

یکی دیگر از سنتهای این روز پخت آش سنتی و مخصوصی است که  بر روی اجاق‌های چوب سوز از بعد از ظهر روز ۲۸ صفر آغاز و تا سحرگاه روز ۲۹  صفر ادامه می‌یابد. در این فاصله افراد داوطلب و کسانی که نذر دارند با هم زدن آش در پخت آن همکاری می‌کنند.

برچسب‌ها