مراسم اعلان عمومی شروع فرایند تهیه طرح جامع شهر اصفهان

صبح امروز ( پنج شنبه ۱۹ مهر ماه) مراسم اعلان عمومی شروع فرایند تهیه طرح جامع شهر اصفهان در کتابخانه مرکزی اصفهان برگزار شد.

برچسب‌ها