بازدید مدیر روابط عمومی شهرداری قزوین از مجموعه رسانه ایی شهرداری اصفهان

صبح امروز _دوشنبه ۱۶ مهر ماه _ مدیر روابط عمومی شهرداری قزوین و هیئت همراه از مجموعه رسانه ایی شهرداری اصفهان بازدید و از نزدیک شاهد فعالیت های این مجموعه بودند.

برچسب‌ها