بازارچه انگور و صنایع دستی جشنواره انگور تیران

بازارچه انگور و صنایع دستی از جمله برنامه های جانبی جشنواره انگور تیران است. در این بازارچه ۳۰ غرفه نمایشگاهی برپا است که ۱۳غرفه به فروش انگور و فراورده های آن و مابقی به نمایش و فروش صنایع دستی، ظرفیت های تاریخی و گردشگری این منطقه اختصاص دارد. این نمایشگاه تا پایان آبانماه دایر است.

برچسب‌ها