دومین قطارگردشگری عقاب طلایی تحت عنوان قلب ایران،حامل گردشگران خارجی از کشور های آمریکا ،ایرلند و افریقای جنوبی به منظور بازدید از اماکن و ابنیه تاریخی و مراکز گردشگری شهر اصفهان ساعت 8 صبح روز یکشنبه وارد ایستگاه راه آهن اصفهان شدند.

برچسب‌ها