رونمایی از "سامانه مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات شهری"

صبح امروز دوشنبه -۲۱اسفند ماه-از "سامانه مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات شهری شهرداری اصفهان" رونمایی شد.

برچسب‌ها