دوستی بنفشه با باغچه

با نزدیک شدن به روزهای پایان سال باغچه ها آغوش خود را برای بنفشه باز می کنند تا با رنگین کمانی از رنگ های شاد زیبایی بهار دو چندان شود.

برچسب‌ها