/نصف جهان؛ محله به محله/

سه شنبه بدون خودرو در محله رسالت

محله رسالت واقع در منطقه دو شهرداری اصفهان، به عنوان نخستین محله میزبان طرح « سه شنبه های بدون خودرو هر هفته یک محله» بود.

برچسب‌ها