واکاوی علل و ریشه های اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶

مناظره و واکاوی علل و ریشه های اعتراضات دی ماه ۹۶ با حضور رییس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران و رئیس شاخه جوانان نهضت آزادی ایران عصر امروز(سه شنبه) در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزارشد.

برچسب‌ها