دومین روز بازدید شهردارموستار از اصفهان

شهردار موستار پنجمین شهر بزرگ کشور بوسنی و هرزگوین در حاشیه سفر خود به اصفهان از پروژه ها و مراکز صنعتی نصف جهان بازدید کرد.

برچسب‌ها