دیدار شهردار موستار با شهردار اصفهان

تفاهم نامه اقتصادی در زمینه همکاری های بانکی، نمایشگاهی و گردشگری میان شهرداری اصفهان و شهرداری موستار پنجمین شهر بزرگ کشور بوسنی و هرزگوین به امضا رسید.

برچسب‌ها