سرویس اینفوگرافیک

اینفوگرافیک اخلاق حرفه ای رانندگان تاکسی

در دهه‌های اخیر، کشورهای پیشرفته توجه زیادی بر بهبود روابط راننده با مسافران داشته‌اند. با توجه به اینکه میزان اشتیاق مسافر برای سفر با راننده‌ای خاص، مستقیماً به نحوه ایجاد ارتباط و برخورد راننده مربوط می‌شود، ایمنا در این اینفوگرافیک معیارهای اخلاق حرفه‌ای را در رانندگان تاکسی بررسی کرده است.

برای دیدن اینفوگرافیک در سایز اصلی ایــــنـــــجا را کلیک کنید.

برچسب‌ها