کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران

کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران ۲۵ و۲۶ بهمن ماه در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان در حال برگزاری است.

برچسب‌ها