ایستگاه آزادی ، نقطه دعوت عزیمت به نشست خبری

مترو ؛ محل قرار شهردار و خبرنگاران رسانه ها

با توجه به وضعیت آلودگی هوای شهر اصفهان به منظور گسترش فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی صبح امروز (یکشنبه) شهردار اصفهان به همراه خبرنگاران رسانه‌های گروهی، به جهت حضور در نشست خبری با مترو به محل مراسم عزیمت کردند. در طول این سفر ، شهردار با شهروندان نیز گفت و گو کرد.

برچسب‌ها