جلسه مشترک شهردار، اعضای شورای شهر و معاونین شهرداری اصفهان در منطقه ۱۵

جلسه مشترک شهردار، معاونان وی و اعضای شورای شهر در منطقه 15 برگزار شد. در حاشیه این نشست از پروژه های منطقه ۱۵ بازدید شد.

برچسب‌ها