همایش "راوی: شهر من"

همایش "راوی: شهر من" به همت موسسۀ رویش مهر و مرکز آفرینش‌های ادبی قلمستان در کتابخانۀ مرکزی اصفهان برگزارشد. برپایی این همایش در راستای ایجاد فضای پویا با حضور همۀ نویسندگان و فیلمسازان در حوزۀ فضای شهری است.

برچسب‌ها