سرویس اطلاع نگاشت

بزرگترین زلزله های صد سال اخیر

مرگ در اثر زلزله شاید یکی از وحشتناک ترین کابوسهای انسان باشد و ایران نیز یکی از زلزله خیزترین نقاط دنیاست. خبرگزاری ایمنا در این اطلاع نگاشت به بررسی بزرگترین زلزله های صدساله اخیر ایران پرداخته است.

برای دیدن اطلاع‌نگاشت در سایز اصلی ایــــنـــــجا را کلیک کنید.

برچسب‌ها