سرویس اطلاع نگاشت

فضای سبز شهری

فضای سبز شهری از جمله موثر ترین پارامترهای موثر بر کاهش آلودگی هواست که می تواند علاوه بر پاگیزگی هوا؛ نقش تولید اکسیژن، تعدیل درجه حرارت، ایجاد منظر شهری مناسب، جلوگیری از فرسایش خاک و افزایش جاذبه‌های طبیعت‌گردی‌ را نیز ایفا کند. ایمنا در این اطلاع نگاشت به بررسی فضای سبز اصفهان پرداخته است.

برای دیدن اطلاع‌نگاشت در سایز اصلی ایــــنـــــجا را کلیک کنید.

برچسب‌ها