حال هنر خوشنویسی اصفهان خوب نیست

پیشکسوت هنر خوشنویسی گفت: حال هنر خوشنویسی اصفهان خوب نیست و در آمد آن در تهران متمرکز شده است. این هنر در اصفهان نمودی ندارد، اینکه افرادی در هنر خوشنویسی فعالیت می‌کنند و سابقه و توانایی بالایی در این هنر دارند سهمی از درآمد این هنر ندارد.

ابوالوفا حسینی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، در خصوص مبدأ خوشنویسی کنونی اظهار کرد: خوشنویسی پس از ورود اسلام به ایران