بازیابی عرصه‌های عمومی سبب مشارکت فعالانه شهروندان می‌شود

یک کارشناس شهرسازی گفت: تعارض بین عرصه‌های خصوصی و عمومی در شهر مانع از تحقق شهر انسان‌مدار و زیست‌پذیر می‌شود.

امیر حسین شبانی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: کارشناسان، دسته بندی‌های مختلفی از سلسله مراتب فضاهای شهری انجام داده‌اند، یکی از دسته بندی‌های مرسوم در ادبیات شهرسازی و معماری تقسیم بندی فضای شهر به فضاهای خصوصی، نیمه خصوصی، نیمه عمومی و عمومی است.

وی افزود: ادبیات شهرسازی قدیم تعریف کاملی از فضاهای شهری با رعایت سلسله مراتب‌ها دارد در حالی که امروزه ساختار و تعریف جدیدی از فضاهای شهری در ادبیات نوین شهرسازی مطرح شده و مورد توجه شهرسازان قرار گرفته است.

این کارشناس شهرسازی عنوان کرد: امروزه تعریف و نوع نگرش به عرصه‌های شهری نسبت به گذشته تغییر کرده است، نگرش نوین در شهرسازی کشور موجب تداخل، تعارض و تضاد بین فضاهای شهری می‌شود.

شبانی با اشاره به مفهوم فضاهای خصوصی و عمومی شهر، تصریح کرد: عرصه‌های عمومی شهر فضاهایی است که شهروندان در طول ساعات شبانه روز بدون محدودیت از آن استفاده می‌کنند در حالی که عرصه‌های خصوصی شهر مالکیت خصوصی دارد و استفاده از این فضاها منوط به اجازه و تشخیص افراد حقیقی یا حقوقی است.

وی خاطرنشان کرد: عرصه‌های شهری مکانی برای حضور شهروندان، ایجاد تعاملات اجتماعی و تبلور مفهوم جامعه مدنی است، فضاهای عمومی شهر یکی از اصلی‌ترین بسترها برای تبلور مفهوم شهر و شهروند است.

این کارشناس شهرسازی افزود: تبلور یک شهر تعامل‌گرا و مشارکت جو در گرو وجود عرصه‌هایی برای تظاهرات و تعاملات اجتماعی است، چنانچه شهروندان از در اختیار داشتن فضاهایی برای حضور فعال اجتماعی محروم باشند، فرصت مشارکت و تعامل برای بهبود شرایط محل سکونت خود را از دست می‌دهند.

شبانی عنوان کرد: دیدگاه جدید نسبت به حوزه‌های عمومی و خصوصی شهر در راستای نیل به شهر انسان مدار و پویا نیست، این نگرش مانع از حضور اجتماعی فعال و مشارکت جویانه‌ شهروندان در شهر می‌شود. 

وی با اشاره به ظهور نظام سوداگری در عرضه زمین و مسکن شهری، ادامه داد: این سوداگری موجب شده عرصه‌های خصوصی نه تنها در تعامل با فضاهای عمومی نباشد بلکه در مقابل آن نیز قرار بگیرد درحالی که این دو عرصه شهری هم پیوند و تکمیل کننده یکدیگر هستند.

این کارشناس شهرسازی خاطرنشان کرد: تعارض بین عرصه‌های عمومی و خصوصی در شهر موجب شده تا هرکدام به دنبال سهم خواهی بیشتر در تصاحب فضای شهری باشند و فراهم آوردن شرایط مطلوب برای زیست‌پذیری شرافتمندانه شهروندان که هدف نهایی زیست شهری است، به دست فراموشی سپرده شود.

شبانی تصریح کرد: ولع و حرصی که انسان امروز برای گسترش عرصه خصوصی خود در شهر دارد موجب شده تا سوداگری زمین بیشتر از هر زمان دیگری در شهرها گسترش پیدا کند، تضاد و نابسامانی حاصل از تعارض بین دو عرصه خصوصی و عمومی شهر معضلی جدی برای شهرهای کشور ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: این تعارض در ابعاد پیدا و ناپیدای شهر مشخص است و موجب محدودیت عرصه‌های عمومی و آشفتگی در سیما و منظر شهری می‌شود.

کد خبر 376801

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.