۳۱ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۰
سهم هر استان از بارش‌ها چقدر بود

میزان بارش سال آبی جاری (از مهرماه گذشته تا سی ام فروردین ماه) در ۳۱ استان کشور افزایش یافت، اما این میزان در استان لرستان به یک هزار و ۱۱۱ میلیمتر رسید و در استان سیستان و بلوچستان فقط ۹۱.۳ میلیمتر بارش ثبت شد.

به گزارش ایمنا، دفتر مطالعات پایه آب ایران، سال آبی را از مهرماه هرسال تا شهریورماه سال بعد اعلام کرده است.

براساس تازه‌ترین گزارش این دفتر، استان لرستان در سال آبی جاری درحالی رکورد دار پربارش‌ترین استان کشور با بارش یک هزار و ۱۱۱ میلی متری است که این استان در سال آبی پارسال تنها ۳۴۳ میلی متر بارش را تجربه کرده بود.

میزان بارش‌های استان لرستان در سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشدی ۲۲۳.۹ درصدی برخودار شد و نسبت به متوسط بارش‌های درازمدت (۵۰ ساله) با بارش ۴۹۱ میلی متری رشدی ۱۲۶.۳ درصدی را تجربه کرد.

گزارش دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران بیانگر آن است که استان سیستان و بلوچستان در سال آبی جاری با بارش ۹۱.۳ میلیمتری کم بارش‌ترین استان کشور بود.

میزان بارش‌های این استان نسبت به مدت مشابه پارسال که ۲۳.۹ میلیمتر بود، از رشد ۲۸۲ درصدی برخودار شد.

استان کهگیلویه و بویراحمد در سال آبی جاری با بارش ۱۰۱۱.۶ میلیمتری مقام دوم استان‌های پر بارش را کسب کرد، میزان بارش‌های این استان در سال آبی گذشته ۲۵۳.۹ میلیمتر گزارش شده بود که نسبت به دوره مشابه در سال آبی جاری رشد ۲۹۸.۴ درصدی را ثبت کرد.

استان چهارمحال و بختیاری در سال آبی جاری با ۹۵۸ میلیمتر بارش در جایگاه سوم استان‌های پربارش قرار گرفت؛ درحالی که میزان بارش‌های این استان نسبت به مدت مشابه پارسال (۲۶۸ میلیمتر) از رشدی ۲۵۷.۵ درصدی برخوردار شد.

میزان بارش‌ها در استان گیلان به ۸۹۱.۱ میلیمتر رسید؛ درحالی که میزان بارش‌های این استان درسال آبی پارسال با بارش ۵۴۷.۹ میلیمتر از رشدی ۶۲.۶ درصدی برخودار شد.

براساس این گزارش استان ایلام در سال آبی جاری بارش ۸۸۳.۷ میلیمتری را تجربه کرد که نسبت به مدت مشابه پارسال (۳۱۰.۳ میلیمتر) رشد ۱۸۴.۸ درصدی را ثبت کرد.

استان کرمانشاه درسال آبی جاری بارشی ۷۴۵.۱ میلیمتری را تجربه کرد، میزان بارش‌های این استان نسبت به مدت مشابه پارسال (۳۳۴.۶) ۱۲۲.۷ درصدی بیشتر شد.

براساس گزارش دفترمطالعات پایه منابع آب ایران، استان کردستان به ۶۱۴ میلیمتر رسید؛ در حالی که میزان بارش‌های آن در سال آبی پارسال ۳۵۸.۴ میلیمتر بود که این میزان امسال ۷۱.۳ درصدی رشد کرد.

استان گلستان درسال آبی جاری بارش‌های ۶۱۰.۹ میلیمتری را تجربه کرد؛ در حالی که پارسال میزان بارش‌های آن به ۳۴۴.۷ میلیمتر رسیده بود که با این حساب میزان بارش‌ها از رشدی ۷۷.۲ درصدی برخوردار شد.

میزان بارش‌های استان همدان نیز به ۵۹۰.۵ میلیمتر رسید که نسبت به دوره مشابه پارسال (۲۱۶.۳) ۱۷۳ درصد افزایش یافت.

استان خوزستان درحالی در سال آبی جاری بارش‌هایی به میزان ۵۶۹ میلمتر را پشت سر نهاد که رقم بارش‌های آن در سال آبی پارسال به عدد ۱۷۳ میلیمتر با رشدی ۲۲۸.۹ درصدی رسید.

در استان مازندران نیز میزان بارش‌ها به ۵۸۵.۴ میلیمتر بالغ شد که نسبت به مدت مشابه پارسال (۳۹۸ میلیمتر) از رشدی ۴۷.۱ درصدی برخوردار بود.

 بارش‌های مرکز ایران

براساس تازه‌ترین گزارش دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران، استان البرز در سال آبی جاری ۵۴۳.۲ میلیمتر بارش داشت که نسبت به مدت مشابه پارسال که ۲۳۰.۸ میلیمتر بود ۱۳۵.۴ درصد رشد کرد.

میزان بارش‌ها در استان مرکزی نیز در حالی به ۴۵۶.۲ میلیمتر رسید که این استان پارسال بارشی ۱۲۳ میلیمتری را پشت سر نهاد و درصد اختلاف ۲ سال این استان به ۲۷۰.۹ درصد رسید.

استان آذربایجان غربی در سال آبی جاری ۴۴۷.۱ میلیمتر بارش داشت. این استان در سال آبی گذشته ۲۷۷.۲ میلیمتر بارش را تجربه کرد که این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال ۶۱.۳ درصد بیشتر شد و نیز در قیاس با متوسط بارش‌های درازمدت (۲۶۴.۹ میلیمتر) رشد ۶۸.۸ درصدی را ثبت کرد.

دفتر مطالعات پایه منابع اب ایران میزان بارش‌های استان قزوین در سال آبی را ۳۹۴.۳ میلیمتر گزارش کرده است. پارسال این استان ۱۹۸ میلیمتر بارش داشت و میزان بارش‌های آن در امسال نسبت به پارسال از رشدی ۹۹.۱ درصدی برخوردار شد.

میزان بارش‌های استان زنجان نیز به ۳۶۱.۶ میلیمتر رسید. این استان پارسال بارش‌های ۱۹۶.۳ میلیمتری را تجربه کرد که بارش‌های امسال آن رشدی برابر با ۸۴.۲ درصدی دارد.

استان تهران در سال آبی جاری ۳۶۱.۲ میلیمتر بارش را تجربه کرده است درحالی که میزان بارش‌های آن نسبت به مدت مشابه پارسال (۱۴۴.۹ میلیمتر) رشدی ۱۴۹.۳ درصدی را تجربه کرده است.

استان فارس نیز بارش‌های ۳۵۹.۸ میلیمتری داشت؛ در حالی که این میزان نسبت به دوره مشابه پارسال (۱۰۷.۳ میلیمتر) ۲۳۵.۳ درصد رشد کرد.

 دیگر استان‌ها به ترتیب میزان بارش

براساس گزارش دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران میزان بارش‌های استان خراسان شمالی در سال آبی جاری به ۳۴۱.۱ میلیمتر رسید درحالی که این استان پارسال ۱۱۹.۱ میلیمتر بارش را تجربه کرده بود. تفاوت بارش‌های ۲ سال این استان ۱۸۶.۴ درصد است.

استان آذربایجان شرقی در سال آبی جاری ۳۱۷.۳ میلیمتر بارش داشت که نسبت به دوره مشابه پارسال (۲۳۶.۹) از رشدی ۳۳.۹ درصدی برخوردار شد.

استان بوشهر نیز ۳۰۳.۴ میلیمتر بارندگی را تجربه کرد؛ درحالی که میزان بارش‌های این استان نسبت به مدت مشابه پارسال (۹۷.۶ میلیمتر) رشد ۲۱۰.۹ درصدی را ثبت کرد.

استان خراسان رضوی در سال آبی جاری ۲۵۳.۴ میلیمتر بارندگی داشت. این استان پارسال در مدت مشابه ۸۷.۵ میلیمتر بارندگی را به خود دید و رشد بارندگی‌های امسال ۱۸۹.۶ درصد است.

تازه‌ترین گزارش دفتر مطالعات پایه آب ایران بیانگر آن است که میزان بارش‌ها در استان قم به ۲۵ میلیمتر رسید؛ در حالی که این استان در مدت مشابه پارسال فقط ۷۵ میلیمتر بارندگی داشت که رشد بارش‌ها در امسال ۲۳۳.۳ درصد رقم خورد.

در استان اردبیل ۲۳۹.۱ میلیمتر بارش گزارش شد که نسبت به مدت مشابه پارسال (۲۰۵.۱ میلیمتر) ۱۶.۶ درصد بیشتر شد.

میزان بارش‌ها در سال آبی جاری در استان اصفهان به ۱۸۸.۱ میلیمتر رسید، در حالی که این استان پارسال فقط ۵۳.۹ میلیمتر بارش داشت. میزان رشد بارش‌های امسال ۲۴۹ درصد بود.

دفتر مطالعات پایه آب ایران میزان بارش‌های سال آبی جاری استان سمنان را ۱۵۴.۸ میلیمتر اعلام کرد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال (۴۹.۵) رشد ۲۱۲.۷ درصدی را رقم زد.

همچنین استان خراسان جنوبی در سال آبی جاری ۱۴۲.۸ میلیمتر بارندگی را تجربه کرد که در مقایسه با سال آبی پارسال (۶۷.۲) رشد ۱۱۲ درصدی داشت.

کد خبر 373543

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.