حقوق شهروندی

شهروندی از جمله مفاهیمی است که ارتباط نزدیکی با مسئله برابری و عدالت دارد؛ چرا که به دنبال آن مساله حقوق، مسئولیتها و تکالیف شهروندان در قبال یکدیگر و در ارتباط با حکومت و مدیران شهری مطرح می‌شود.

به گزارش ایمنا، حقوق شهروندی به عنوان مجموعه حقوق و امتیازاتی که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود از آن برخوردار هستنند، آمیخته‌ای از حقوق و تکالیف شهروندان در قبال یکدیگر و در ارتباط با حکومت، دولت و مدیران شهری است؛ حقوقی که دارندگان آن شهروندان و مکلفان اجرای آن حکومت در معنای عام است. 

مقوله شهروندی، زمانی تحقق می‌یابد که همه شهروندان یک جامعه از تمام حقوق مدنی و سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقصادی و حقوق نسل خویش نسل سوم خویش بهره­مند شوند. چنین امری در گام نخست نیازمند شناسایی و تبیین حقوق اساسی افراد و آگاهی ایشان از حقوق خود است.

در این صورت می‌توان به مطالبه و اجرای آن امیدوار بود. بی شک یکی از راه های ایجاد چنین شناخت و خودآگاهی آموزش حقوق شهروندی به شهروندان و مکلفان اجرای قوانین است. «آموزش و تربیت شهروند یکی از فروع شهروندی است که با توجه به تحولات سریع اجتماعی، فناوری و سیاسی دوران معاصر از جمله دل­مشغولی های برنامه ریران و سیاستگذاران تعلیم و تربیت در کشورهای جهان به شمار می آید». لذا آموزش حقوق شهروندی یکی از ضرور  های اساسی هر جامعه بوده و سهم اساسی آن در تحقق واقعی استانداردهای زندگی شهروندان انکارناپذیر می نماید.

بدیهی است این آموزش، مسؤلیتی همگانی، راهبردی و زیربنایی و فاقد قید و بندهای زمانی و مکانی در قبال شهروندان است و شهرداری به عنوان متولی اداره شهر علاوه بر آنکه در تضمین و اجرای این حقوق مکلف است،  به جهت تعریف مسئولیتهای فرهنگی و آموزشی برای خود، میتواند نقش بسیار مهمی در تبیین و آموزش حقوق شهروندی داشته باشد.

برهمین اساس و از آنجایی که  مردم حق دارند از حقوق خود آگاه باشند و با توجه به وظایف و ظرفیت‌های آموزشی و فرهنگی و ظرفیت‌های شهرداری هم چون تابلوهای سطح شهر، کمیسیون حقوق شهروندی شورای مشاورین جوان شهردار اصفهان برآن شد تا در راستای اهداف خود مبتنی بر تاکیدات شهردار محترم گامی در راستای تقویت حقوق شهروندی و اجرای آن در شهر اصفهان بردارد.

به همین جهت با همکاری اعضای محترم کمیسیون طرحی تدوین شد که خوشبختانه به تایید شهردار محترم رسید. بر اساس این طرح شورای مشاورین در جهت آگاهی همه مردم از همه حقوق شهروندی  از ظرفیت های آموزشی و تبلیغی شهر استفاده خواهد کرد و در چند مرحله حقوق شهروندی را به انحای مختلف به مردم یادآوری می‌کند چرا که معتقدیم مطالبه حقوق برمبنای آگاهی درست از آن است.

تابلوهایی که هم اکنون با محتوای حقوق شهروندی در نقاط مختلف شهر نصب شده است، اولین سری از این قبیل اقدامات بوده و در همکاری با اداره فرهنگ شهروندی تهیه و نصب شده است و قطع به یقین در ادامه،کاستی‌های آن نیز برطرف شده و در این مسیر با کیفیت و کمیتی افزون‌تر به کار گرفته خواهند شد.

شایان ذکر است که علاوه بر تلاش برای  ارتقای آگاهی‌های عمومی پیرامون حقوق شهروندی می‌کوشیم، در مقام مشورتی موارد احتمالی نقض حقوق شهروندی در شهرداری را نیز رصد کنیم و به اطلاع مدیران شهری برسانیم.

یادداشت از: سیده منصوره معین الدینی، کارشناس ارشد حقوق بشر

منابع:

حسنی­پور فلاح بهدانی،منیژه، «دانش اجتماعی بومی: درس حقوق شهروندی ؛ آموزش حقوق شهروندی به دانش آموزان» مجله رشد آموزش علوم اجماعی، شماره۶۴، پاییز ۱۳۹۳،ص۲۱.

هاشمی، سید حامد؛پور امین زاد، سعیده؛پیمان طلب مستقیم، بابک؛، «حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی»، مدیریت فرآیند مدیریت و توسعه، شماره ۷۱،بهار وتابستان ۱۳۸۸،ص۶۰.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 1 =