گوشت قرمز

وزن گوشت قرمز تولیدی انواع دام‌های ذبح شده در کشتارگاه‌های کشور در فصل تابستان ١٣٩٧ در مجموع ٩٩ هزار تن گزارش شده است.

به گزارش ایمنا به نقل از درگاه ملی آمار ایران، براساس آمار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های کشور برای فصل تابستان ١٣٩٧، سهم گوشت گاو و گوساله با ۵۶.۱ هزار تن وزن لاشه (۵۶.۶ درصد)، گوسفند و بره با ۳۲.۵ هزار تن (۳۲.۸ درصد)، بز و بزغاله با ۸.۳ هزار تن (۸.۴ درصد) و سایر انواع دام‌ها با ۲.۲۵ هزار تن (۲.۲ درصد) از کل وزن لاشه قابل مصرف بوده است.

بر اساس نتایج این طرح وزن گوشت قرمز تولیدی انواع دام‌های ذبح شده در کشتارگاه‌های کشور در فصل تابستان ١٣٩٧ در مجموع ٩٩ هزار تن گزارش شده است که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

سهم گوشت گاو و گوساله با ۵۶.۱ هزار تن وزن لاشه (۵۶.۶ درصد)، گوسفند و بره با ۳۲.۵ هزار تن (۳۲.۸ درصد)، بز و بزغاله با ۸.۳ هزار تن (۸.۴ درصد) و سایر انواع دام‌ها با ۲.۲۵ هزار تن (۲.۲ درصد) از کل وزن لاشه قابل مصرف بوده است.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های کشور در تابستان سال ١٣٩٧ نسبت به فصل مشابه سال ١٣٩٦ مؤید کاهش ١١ درصدی مقدار تولید گوشت در کشتارگاه‌های رسمی کشور است.

کاهش مقدار تولید گوشت نسبت به فصل مشابه سال قبل برای گوسفند و بره ٢٣ درصد و برای بز و بزغاله ١٩ درصد بوده همچنین مقدار تولید گوشت برای شتر و بچه شتر ٢٩ درصد کاهش و برای گاومیش و بچه گاومیش ١١ درصد افزایش داشته است، این مقدار برای گاو و گوساله تغییرات محسوسی نداشته است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 3 =