شست تخصصی سازمان زیبا سازی

کارشناس ارشد معماری و طراحی شهری با بیان اینکه محوریت قرار دادن مردم در اجرای پروژه های زیباسازی از ضروریات است، گفت: شهر اصفهان دارای قابلیت های زیادی است که می تواند در زیباسازی الگوی همه شهرهای کشور باشد.

حمید رضا نیلی در حاشیه نشست تخصصی «تجارب کلان‌شهر تهران در حوزه پروژه‌های زیباسازی در بافت های تاریخی» در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: ارتقاء فضاهای شهری و تدوین برنامه های راهبردی برای زیباسازی بافت های تاریخی و محیطی شهر اصفهان ضروری است.

وی استفاده از نظرات کارشناسان و صاحب نظران را در زیباسازی بافت های تاریخی شهر اصفهان امری ضروری دانست و افزود: بدون شک با فراهم کردن فرصتی جهت استفاده هرچه بیشتر از نظرات تیم کارشناسی و صاحب نظر و استفاده از تجارب آن ها در خصوص زیباسازی اصفهان می توانیم بهره کافی را در بهبود بافت های تاریخی شهر ببریم.

این کارشناس ارشد معماری در خصوص مدت زمان اجرای پروژه های زیباسازی شهر تهران در مقایسه با اجرای پروژه ها در شهر اصفهان گفت: در حوزه زیباسازی مقایسه زمانی نمی توان انجام داد، زیرا برای اجرای یک پروژه موفق همه عوامل باید دست به دست هم داده و به صورت هوشمند برنامه ریزی ها صورت گیرد. در شهر تهران این فرصت فراهم شد تا متخصصان برجسته در کنار هم قرار گیرند و بتوانند زیباسازی شهر را به نحو احسن به انجام برسانند.

نیلی با اشاره به امکانات لازم برای اجرای پروژه های زیباسازی در شهر تهران، خاطرنشان کرد: ورود متخصصان به طراحی پروژه، اعتبارات مالی لازم و کافی برای پیشرفت طرح ها از مهم ترین عوامل تأثیر گذار در اجرای پروژه های زیباسازی در شهر تهران بود که سبب شد این پروژه ها با موفقیت به مرحله اجرا و بهره برداری برسد.

وی اضافه کرد: انجام پروژه های زیباسازی در شهر تهران به نحوی موفق اجرا شد که سازمان های دیگر مانند میراث فرهنگی مرمت های دیگری را با سازمان زیباسازی شهرداری تهران مطرح کردند.

این کارشناس ارشد معماری با اشاره به پتانسیل های موجود در شهر اصفهان برای زیباسازی بافت های تاریخی تأکید کرد: محورهای طبیعی موجود در اصفهان این امکان را به وجود می آورند که پروژه های زیباسازی در این شهر به نحو احسن به اجرا برسند، با توجه به بستر ویژه، محور طبیعی زاینده رود و مادی های موجود به طور خاص می توان برای زیباسازی شهر اقدام کرد.

نیلی اضافه کرد: برای زیباسازی شهر اصفهان بهتر است از محلات شروع کنیم، زیرا مردم اصفهان به شدت به محلات قدیمی خود تعلق خاطر دارند.

وی نقش مشارکت مردم اصفهان در پیش برد پروژه های زیباسازی را بسیار پررنگ دانست و گفت: خوشبختانه مردم اصفهان بارها ثابت کرده اند که آماده همکاری در طرح های مشارکتی همچون زیباسازی و ارتقاء کیفیت شهری هستند.

این کارشناس ارشد معماری به نقش مدیریت شهری در زیباسازی و ارتقاء کیفی فضاهای شهر اصفهان اشاره و اظهار کرد: مدیران در طراحی و اجرای پروژه های زیباسازی نباید دچار روزمرگی شوند، یکی از مهمترین راهکارها در این خصوص تشکیل اتاق فکر و استفاده از نقطه نظرات صاحب نظران است.

نیلی با تأکید بر اینکه محوریت قرار دادن مردم در اجرای پروژه های زیباسازی از ضروریات است، گفت: در این بین جلب اعتماد شهروندان از سوی مدیران شهری بسیار اهمیت دارد، شهر اصفهان دارای قابلیت های زیادی است که می تواند در زیباسازی الگوی همه شهرهای کشور باشد.

وی اظهار کرد: شواهد نشان می دهد با آن که برنامه های شهری طبق برنامه توسعه و عمران حرکت کرده است، اما هنوز شهروندان از کیفیت فضاهای شهر رضایت مندی کامل را ندارند به این ترتیب لازم است بیش از پیش به ارتقاء کیفیت فضاهای شهری توجه شود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =