پژوهش

حوزه شهری در همه جای دنیا نیازمند مدیریت و برنامه‌ریزی است چرا که شهرها نیازهای متعددی از جمله فضای سبز، فضای رفت و آمد، فضاهای خدمات عمومی، مراکز بهداشتی، تجاری و فرهنگی و ... دارند که اگر یک مکانیسم برنامه ریزی وجود نداشته باشد نمی توان خدمات شهری را به صورت عادلانه در شهرها توزیع کرد.

به گزارش ایمنا، مدیریت و برنامه ریزی شهری نقش بسزایی در افزایش حس تعلق شهروندان به شهرها و ارتقاء کیفیت زندگی دارد، زیرا با برنامه ریزی مناسب شهری می‌توان برای حل مسائل شهری چاره ای اساسی و علمی کرد. مسائلی از قبیل کاستی فرهنگی مردم شهر، رسیدگی به حمل و نقل شهری، بهبود محیط زیست شهری و معضل حاشیه نشینی در کنار موضوعاتی مثل شهرسازی، توسعه شهری و کاربری اراضی همگی با مفهوم مدیریت شهری پیوند خورده اند و رسیدگی به آنان را باید در مدیریت شهر جست و جو کرد. در این راستا معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان سعی دارد با بهره‌گیری از نخبگان و متخصصان شهری سعی کرده تا در جهت ارتقا کیفیت زندگی و اهداف شهر گام بردارد. بهروز ارباب شیرانی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان در این خصوص می‌گوید: یکــی از اهداف مدیریت شهری به کارگیری روش‌های مناسـب تر و علمی‌تر در اجرا اســت که در این راستا برگــزاری سلســله جلســات مســتمر بــا رابطان دانشــگاه‌هــا در جهــت انتقال صحیــح نیازمندی‌هــای شــهرداری و دریافت انتظارات متقابل دانشگاهها از جمله فعالیت‌های اصلی در راستای بهبود و توســعه تعاملات بوده است. شهرداریها و مراکز علمی و دانشــگاهی، ظرفیت‌ها و فرصت‌های ویژه ای در تعریف و اجرای مشترک پروژه‌های شهری دارند. 

او معتقد است: باید ارتباطات فراسازمانی گســترش یافته و معاونت برنامه‌ریزی و توســعه ســرمایه انســانی شــهرداری، شــورای اســلامی شهر و دانشگاه های اصفهان در تعامل با یکدیگر اتــاق فکــر واحدی را تشــکیل دهند تا از موازی کاری در امور پژوهشی جلوگیری شــود.

 در ادامه گفتگوی بهروز ارباب شیرانی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان را در خصوص جایگاه پژوهش در برنامه ریزی شهر، بودجه سال ۹۷ و مهمترین برنامه های این معاونت در سال جاری را می‌خوانید:

تا چه اندازه به پژوهش در برنامه‌ریزی های شهری توجه می‌شود؟

به منظور استفاده از نظرات کارشناسان و اساتید صاحب نظر در حوزه های مختلف شهری هیئت های اندیشه ورز در قالب اتاق های فکر تشکیل شده است تا در موضوعات مختلف هم اندیشی داشته باشند و از این ظرفیت برای حل مسایل شهری استفاده کنیم.

به طور کلی در این معاونت چند فعالیت اساسی را دنبال می‌کنیم؛ یکی از این فعالیت ها تحت عنوان پروژه‌های مسأله محور و کوچک مقیاس مسایل حوزه های مختلف شهرداری است که توسط اعضای هیئت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی یا حتی مراکزی که با شهرداری تعامل دارند در بازه زمانی محدود و مبالغ کم تعریف می‌شود.

دسته دیگر پروژه‌های بزرگ مقیاس است که از نظر شرح خدمات، زمان‌بندی و مبالغ بودجه عددهای بیشتری دارد و پروسه‌ای متفاوت از پروژه‌های کوچک مقیاس به شمار می رود.

دسته سوم فعالیت های پژوهشی، بخش حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی است، پژوهش در برنامه‌ریزی‌های شهری از جایگاه بالایی برخوردار است. در شهرداری پایان هر سال سعی می‌کند اولویت‌های پژوهشی خود را اعلام کند، از این رو برای سال ۹۷ نیز اولویت‌های پژوهشی شهرداری در حوزه‌های مختلف بر روی سایت معاونت برنامه‌ریزی در دسترس عموم قرار داده شد. وقتی از برنامه‌ریزی صحبت می شود، منظور یک فعالیت پیچیده اجتماعی است که نمی توان آن را با فرمول‌های ریاضی حل کرد از این رو بیشتر تعامل و روابط اهمیت دارد.

چه فرآیندی برای تهیه بودجه مطابق با نیازهای توسعه شهری باید طی شود؟

فرایند بودجه سال ۹۷ شهرداری اصفهان که به تصویب شورای اسلامی شهر رسید از مهرماه ۹۶ آغاز شد و بر اساس دو سند بالادستی برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۰ و برنامه سنجش پذیری که شهردار اصفهان اعلام کرد، سیاست ها و احکام اجرایی برنامه تنظیم و پس از جمع بندی توسط شهردار اصفهان ابلاغ شد.

بر مبنای این سیاست ها و احکام تخصیص منابع صورت گرفت و بودجه سال ۹۷ در چارچوب آن سیاست ها و احکام تدوین و طبق برنامه زمانبندی به تصویب شورای شهر رسید. در این مسیر مشکلاتی هم وجود داشت اما با تعامل های صورت گرفته بازنگری ها و اصلاحاتی انجام شد.

ویژگی‌های بودجه امسال نسبت به سال ۹۶ چیست؟

سعی کردیم در بودجه امسال بر اتمام پروژه‌های نیمه تمام شاخص از جمله پروژه سالن اجلاس، رینگ حفاظتی و خط یک و دو مترو تمرکز داشته باشیم، البته این بدان معنا نیست که پروژه‌های جدید آغاز نمی‌شود، بلکه سعی شده پروژه‌ها با رویکرد ارزش‌آفرینی تعریف شود و بتواند ارزش‌های مادی و معنوی ایجاد کند.

آنچه در بودجه ۹۷ دیده شده، توجه به پروژه‌های شاخص با اثرگذاری شهری است، همچنین توسعه فعالیت‌های فرهنگی، توزیع عادلانه خدمات، احداث مراکز تفریحی در شمال شهر جزء سیاست‌های حاکم بر برنامه و بودجه سال ۹۷ است. شهرداری سعی دارد مراکز موجود خود را از تصدی‌گری خارج و به بخش خصوصی واگذار و وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار را کم و به سمت درآمدهای پایدار حرکت کند.

این معاونت در سال ۹۷ چه برنامه هایی را در دستور کار قرار داده است؟

دو راهبرد کلی در معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان تعریف شده است، نخست یکپارچه‌سازی و هم‌راستایی فعالیت ها و اقدامات در حوزه های معاونت است که در ذیل آن سامانه‌هایی از جمله بودجه، درج اطلاعات پروژه و مدیریت اطلاعات پروژه تعریف شده که باید با هم ارتباط سیستماتیک پیدا کنند و به کمک این زیرساخت‌ها اولویت بندی پروژه‌های شهر انجام شود.

سال ۹۷ تلاش شده تا تخصیص بودجه بر اساس این اولویت‌ها باشد؛ اصلاحات ساختاری، فرایندی و یکپارچه سازی سیستم های مالی و درآمد، نیازسنجی‌های آموزشی و ادامه پروژه‌های پژوهشی به عنوان کوچک مقیاس، مسأله محور و بزرگ مقیاس و حمایت از پایان نامه‌ها و رساله‌ها در راهبرد اول تعریف شده است.

راهبرد دوم برقراری و تقویت تعاملات و ارتباطات فراحوزه‌ای با سازمان‌های خارج از شهرداری از جمله اداره پست، استانداری و مخابرات است که سال گذشته تعاملاتی وجود داشته و در سال جاری نیز این ارتباطات را ادامه خواهیم داد. ایده شکل گیری و راه‌اندازی مرکز مطالعات شهری که فعالیت آن فراتر از شهرداری است و کل مدیریت شهری را در بر می‌گیرد، را به طور حتم دنبال می‌کنیم. همچنین در صدد ارتباط با شرکت‌های دانش بنیان و حمایت از استارت آپ‌ها در فعالیت‌های مختلفی که می‌تواند به رفع نیازهای مدیریت شهری کمک کنند، هستیم.

بخشی از درآمدهای ناپایدار به مباحث ساخت و ساز باز می‌گردد، بخشی که در حال حاضر به دلیل شرایط اقتصادی کشور دچار رکود نسبی شده است از این رو سعی کردیم به سمت درآمدهای پایدار حرکت کنیم و مسایل مربوط به عوارض و جرایمی که به لحاظ الزامات قانونی باید توسط شهرداری وصول شود را دنبال کنیم. سعی داریم در بودجه ۹۷ به سراغ پروژه‌هایی که طرح مصوب دارند و بر اساس اولویت‌بندی تخصیص بودجه آنها انجام شده است، برویم.

همچنین در بودجه امسال پروژه‌های مشارکتی تعریف شده تا از ظرفیت‌های بخش خصوصی در توسعه شهر استفاده کنیم و سهم مشارکت بخش خصوصی را افزایش دهیم.

آیا توسعه شهر به سمت  اجرای طرح‌های کوچک است؟

در برنامه های کلان شهرداری، برنامه اصفهان ۱۴۰۰ مطرح است، اما یکی از مهمترین فعالیت‌هایی که در سال جاری رقم می‌خورد، بازنگری چشم انداز برنامه اصفهان ۱۴۰۴ خواهد بود.

به هر حال با توجه به تغییر اقلیم، شرایط و مختصاتی که در سطح شهر تغییر کرده و نیازهای جدید به وجود آمده، باید برنامه‌ای متناسب با نیازهای شهری تدوین شود.

چه اولویت‌ها و اهدافی در مختصات بودجه ۹۷ مورد توجه قرار گرفته است؟

در بودجه ۹۷ برخی سیاست‌های اجرایی و احکامی مقدم بر تنظیم و تدوین بودجه است، به عنوان مثال در خصوص کاهش آلایندهها و افزایش کیفیت زیست محیطی به عنوان یکی از اولویت‌ها در بودجه ۹۷ و یکی از دغدغه‌های مردم و مدیریت شهری تاکید داشتیم.

یکی از مسایل شهر اصفهان موضوع کم آبی است، از این رو در احکام برنامه حوزه خدمات شهری در خصوص آبیاری فضای سبز به استفاده از گونه‌های مقاوم به خشکی تاکید کردیم تا بتوانیم فضای سبز شهر را متناسب با اقلیم اصفهان حفظ کنیم.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 5 =