مرتضايي نژاد

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان معتقد است با توجه به معضل کم آبی در اصفهان باید به سمت تامین منابع آب پایدار از جمله انواع آب های نامتعارف، پساب و آب های خاکستری حرکت کرد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، فضای سبز شهر اصفهان را می توان به لحاظ وسعت و پایداری یکی از نمونه‌های منحصر به فرد دانست. طبق برنامه های ۵ ساله شهر اصفهان هر سال باید یک مترمربع به سرانه فضای سبز شهر افزوده شود اما چند سالی است که اصفهان با خشکسالی و کمبود آب مواجه شده است

با این وجود و از سویی حاکم شدن شرایط خشکسالی، فضای سبز اصفهان به مدد برنامه های توسعه و نگهداری، همچنان یکی از نمونه‌های مثال زدنی در کشور است اما این شرایط برای اصفهان پایدار نیست و در صورت نبود برنامه منسجم برای حفظ و توسعه بوستانها و پارک‌های شهر، سرانه فضای سبز در اصفهان در خطر قرار دارد.

و اما با روی کار آمدن شورای دوره پنجم و انتخاب دکتر نوروزی به عنوان شهردار اصفهان، برای اولین بار در اصفهان یک بانو به عنوان مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهر انتخاب شد تا با ریزبینی و حساسیت بیشتر نسبت به حفظ و توسعه فضای سبز شهر اقدام شود.

امروز به منظور آگاهی از دیدگاه ها وفعالیت های این سازمان با «فروغ مرتضایی نژاد- مدیر عامل جدید سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان»، به گفتگو نشستیم.

ارزیابی شما از فعالیت های انجام شده طی سال های اخیر در این سازمان چیست؟

در بدو ورود نقدی بر اقدامات انجام شده نخواهم کرد و ندارم؛ مایل هستم از تمام زحمات افرادی که در سال های گذشته توانسته اند سرانه فضای سبز شهر اصفهان را ارتقا و حفظ کنند، تشکر کنم.

من سالهاست که در این عرصه درس می دهم، کار می کنم و در اجرا به خصوص در دانشگاه بودم، شهردار اصفهان بر این باورهستند که اداره برخی سازمان ها باید علمی و اجرایی انجام شود،   بنابراین با توجه به متفاوت دیدن سازمان پارکها و فضای سبز نسبت به سایر سازمان ها و لزوم داشتن تخصص بنا به تاکید ایشان، تصمیم گرفتند که من در این سازمان انجام وظیفه کنم.

از اهداف و برنامه های خودتان برای سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان بگویید.

زحمات مدیران و کارکنان را ارج می نهم اما سازمان یک سازمانی تخصصی است و لازم است با توجه به وضعیت و شرایط کنونی اصفهان تصمیم گیری آنی انجام شود؛ برای مثال ما مشکل آب را چند سالی است که داشته ایم اما امسال جدی تر از قبل است زیرا منابع آب محدود شده و زاینده رود خشکی مداوم پیدا کرده است.

ما با معضل کم آبی مواجه شده ایم از این رو یکی از برنامه های من در سازمان، این است که به تامین منابع آب پایدار فکر کنیم و انواع آب های پساب، آب های نامتعارف و آب های خاکستری را در اختیار بگیریم و به بهترین نحو استفاده کنیم.

شهروندان باید بدانند این آب در کشورهایی که سرانه بارندگی بالایی دارند هم به سیکل استفاده مجدد باز می گردد. ما با شدت و حساسیت بیشتری از این آب ها استفاده خواهیم کرد.

در واقع ابتدا به زیرساخت های اصلی آب و سپس به فضای سبز پایدار می پردازیم.

در حال حاضرگونه های گیاهی بومی در ایران و گاهی گونه های وارد شده ای داریم که نیاز آبی بسیار کمی دارند، ما باید بتوانیم با کمترین میزان آب بیشترین بهره وری و کارآیی را از فضای سبز داشته باشیم.

برنامه اصلی من آب و فضای سبز پایدار، استفاده از گونه های گیاهی مقاوم و در ادامه پایدار کردن گونه های گیاهی است.

با استفاده از تمام پتانسیل سازمان پارکها و مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان برای باغ شهر اصفهان که توریست های زیادی دارد، تک تک موارد علمی و اجرایی را دنبال خواهم کرد.

گردشگری جزء برنامه های شهر است و با توجه به بحث گردشگری برخی موارد را در نقاط گردشگر پذیر اصفهان خواهیم داشت؛ در واقع به صورت علمی و البته با برنامه ریزی مناسب در صدد تحقق مواردی هستیم که جذب توریست داخلی و خارجی داشته باشد، به عنوان مثال مشابه باغ گلها، راه اندازی باغ گیاه شناسی را در برنامه داریم.

اصفهان باغ شهری است که نه تنها نباید زیبایی های آن از بین برود بلکه باید با استفاده از گونه های گیاهی مقاوم به خشکی بتوانیم سرانه فضای سبز را حفظ و ارتقا بخشید و موارد زیباسازی مناظر شهری که مرتبط با فضای سبز است را مورد توجه قرار دهیم.

به تازگی بازدیدی از مرکز تحقیقاتی محمود آباد داشتید، اقدامات انجام شده در این مرکز رضایتبخش بود؟

این مرکز محل تحقیق و تولید سازمان است و در آن برای فضای سبز شهر، برخی گونه های مناسب و مقام با شرایط خشکی و نیاز آبی کم را تولید و تکثیر می کنیم؛ سپس آنها را به مناطق مختلف ارسال می کنیم.

 طبق برنامه ریزی های انجام شده برای منظر شهری در اسفندماه، از این گونه ها استفاده خواهیم کرد.

برخی گلخانه ها نشاءهای آماده دارند که اسفندماه برای مناطق ارسال خواهند شد؛ در واقع آماده می شویم منظر خوب شهری از نظر گل و گیاه ها داشته باشیم.

تاکنون در مراکز تحقیقاتی محمود آباد و جروکان کارها خوب پیش رفته بود.

اظهارنظر برخی مردم حکایت از آن دارد که چرا علیرغم وجود کم آبی، فضاهای سبز و پارکها در مناطق مختلف شهر اضافه می شوند، در حالی که توصیه ها برای توسعه حجمی فضای سبز شده بود. چه نظری دارید؟

ریه شهر و تنفس همه ما همین درختان و فضای سبز هستند، اما ما باید گونه هایی مقاوم به خشکی با نیاز آبی کم را استفاده کنیم.

در این مدت برخی از نافرمانی ها را توسط مدیران مناطق ۱۵ گانه مشاهده کردم که توسعه چمن های خاصی را دنبال می کنند، در حالی که ما نوعی چمن را در مرکز تحقیقاتی محمود آباد داریم که هر ۱۰ روزیکبار نیاز به آبیاری دارد.

گونه های چمنی مقاوم به خشکی آماده می شوند تا در جاهایی که نیاز به چمن داریم از آنها استفاده کنیم.

در پارکهای جدید از گونه های درخت و درختچه هایی با نیاز آبی کم که حدود ۱۳۰ گونه آنها در حال تکثیر هستند، استفاده خواهیم کرد.

علاوه بر آن برای پوششی ها،  گونه های چمنی مقاوم به خشکی را استفاده خواهیم کرد، در حال حاضر ۱۱ گونه گیاه پوششی داریم که می تواند کف پوش پارکها را پوشش دهد بدون اینکه نیاز به آبیاری مداوم داشته باشد.

به شهروندان تاکید می کنم ما باید سرانه فضای سبز را با وجود افزایش آلودگی هوا ارتقا دهیم اما دنبال هستیم گونه هایی داشته باشیم که با نیاز آبی کم، بتوانند هوا را تصفیه کنند.

برگ های پاییزی قرار بود به خاکبرگ تبدیل شوند در حالی که برخی مواقع بوی سوختن برگ ها در برخی از نقاط شهر به مشام می رسد!؟

ما حجم بالایی برگ داریم و قرار است هر منطقه ای دپویی برای جمع آوری برگ های پاییزی داشته باشد.

برگرداندن گیاهان به طبیعت به صورت جدی باید دنبال شود و البته این مهم جزء برنامه های سازمان است و نظارت های لازم را انجام خواهیم داد.

مدیران مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان به ما قول دادند بخشی را در منطقه برای دپوی برگ ها جهت تبدیل به خاکبرگ اختصاص دهند و این مایه تاسف است که مدیری به کارشناس یا پیمانکار فضای سبز اجازه سوزاندن برگ بدهد.

بارها شاهد بوده ایم که آبیاری نامناسب باعث سرازیر شدن آب به میانه خیابان و گاهی وقوع حوادث رانندگی شده است؛ نظارت بر فعالیت کارگران پیمانی برای آبیاری فضای سبز به ویژه در وسط بلوار خیابان ها چگونه انجام می شود؟

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان ناظرانی برای نظارت بر فعالیت پیمانکاران دارد. طبق تفاهمی که با معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان داریم، تنها مرجع نظارت عالی سازمان پارکهاست و ما پاسخگو خواهیم بود.

از شنبه هفته جاری قرار است پیمانکاران جدیدی را به کار گیری کنیم و قاطعانه پیمانکارانی که در آبیاری فضای سبز مناطق تخطی داشته باشند، جریمه می شوند، نمره منفی می گیرند و از گرید آنها کاسته می شود تا شاهد وقوع چنین اتفاقاتی نباشیم.

البته در برخی مواقع ترکیدگی لوله آب یا وجود ایراد در جداول خیابان ها اتفاق می افتد که مردم از وجود آن مشکل اطلاعی ندارند اما اگر ایراد از پیمانکاران باشد حتما برخورد جدی انجام خواهد شد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 8 =