بودجه

به گفته مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان سیاست اصلی تصمیم گیری در خصوص بودجه سال آینده، بر اساس آمار و اطلاعات و ارزیابی شاخص های برنامه اصفهان ۱۴۰۰ است.

به گزارش ایمنا، اهمیت بودجه ریزی در شهرها زمانی پر رنگ تر می شود که شهرداریها به عنوان موثرترین نهاد شهری وظایفی گسترده بر عهده دارند و ناچار هستند با منابع محدود خود به عنوان یک دولت محلی وظایفشان را به بهترین شکل انجام دهند .

براساس ماده ۲۳ آیین نامه مالی شهرداری ها، مصوب تیرماه ۱۳۴۶ بودجه شهرداری ها، عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیت ها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود، همواره با برآورد منابع، مخارج و درآمدهای لازم برای تامین هزینه آنهاپیش بینی می شود و پس از تصویب از انجمن شهر قابل اجراست.

پس از طرح تعریفی کلی و ساده از بودجه، می توان یادآور شد که بودجه یکی از مهمترین ابزارها در مدیریت منابع شهرداری هاست و اهمیت آن به حدی است که طبق ماده ۱۶ آیین نامه مالی شهرداری ها، مسئولیت آن برعهده شهردار است.

برای بودجه ریزی باید از طریق ردیف های اعتباری، مقداری از منابع را کسب کرد و بر اساس اولویت بندی و ضرورت ها، ردیف های هزینه ای تعبیه که البته این مهم بر اساس محورهای علمی، کارشناسی، تخصصی و همچنین تجربه این فرایند تعریف میشود.

تعریف ۶ سیاست توسط شهردار اصفهان برای کل فرایند بودجه

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان در گفتگو با خبرنگار ایمنا به تشریح نحوه تدوین بودجه سال آینده شهرداری اصفهان اشاره و اظهارمی کند: فرایند برنامه و بودجه سال ۹۷ از تاریخ ۲۰ مهرماه ۹۶ با ابلاغ بخشنامه برنامه و بودجه توسط شهردار آغاز و تا پایان دی ماه ۹۶ فرایند تدوین آن انجام می شود.

سعید فردانی ادامه می دهد: پس از تدوین بودجه از اول تا پایان بهمن ماه در شورای اسلامی شهر ادامه فرایند برای تصویب بودجه انجام می شود و تا نیمه اسفندماه سال جاری نیز توسط شهردار اصفهان به کل شهرداری ابلاغ می شود.

وی تاکید می کند: سیاست اصلی تصمیم گیری در خصوص بودجه سال آینده، بر اساس آمار و اطلاعات و ارزیابی شاخص های برنامه اصفهان ۱۴۰۰ است.

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان این فرایند را به سه قسمت تقسیم کرده و اضافه می کند: قسمت اول بازنگری برنامه و شاخص های اصفهان ۱۴۰۰، بخش دوم تعریف پروژه ها در راستای تحقق شاخص ها و بخش سوم تخصیص منابع است.

وی خاطرنشان می کند: ویژگی بارز فرایند امسال این است که بازنگری برنامه را کمّی تر و شفاف تر بر اساس آمار  و اطلاعات و شاخص های اصفهان ۱۴۰۰ ارزیابی عملکرد می کنیم و پس از بازنگری برنامه، تعریف پروژه ها را انجام و سپس تخصیص منابع صورت می گیرد.

فردانی خاطرنشان می کند: بخش تخصیص منابع در سال های اخیر پررنگ تر بوده، اما امسال بر روی بخش های اول و دوم یعنی بازنگری برنامه و شاخص های اصفهان ۱۴۰۰و تعریف پروژه ها در راستای تحقق شاخص ها، بیشتر تمرکز می کنیم تا پروژه های منطقی تری برای توسعه شهر اصفهان داشته باشیم.

وی یادآورمی شود: شهردار اصفهان ۶ سیاست را برای کل فرایند برنامه و بودجه تعریف کرده که شامل: سازماندهی کلیه فعالیت های شهرداری در راستای برنامه اصفهان ۱۴۰۰، تقدم بررسی و تصویب پروژه ها بر تخصیص منابع، افزایش بهره وری در تعریف پروژه های جدید، تخصیص منابع بر اساس اولویت های راهبردی شهر اصفهان، افزایش دقت برآوردها جهت تصمیم گیری درست و متناسب و تخصیص منابع به پروژه های دارای طرح مصوب است.

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان تاکید می کند: این سیاست ها را شهردار اصفهان برای فرایند برنامه و بودجه مصوب کرده و به طور حتم اتفاقات خوبی پیرو آن رقم خواهد خورد.         

وی با اشاره به اینکه در بحث ارزیابی شاخص های برنامه اصفهان ۱۴۰۰ بازنگری شاخص ها بر اساس سرانه ها و دسترسی ها و الزامات موجود انجام می شود، اضافه می کند: پس از آن تلاش ما این است پروژه هایی محقق شوند که از لحاظ نیازهای شهری و شهروندان اولویت داشته باشند.

فردانی ادامه می دهد: به عنوان مثال سرانه فضای سبز شهر اصفهان خوب است و جزء اولین سرانه در بین کلانشهرهای کشور هستیم، اما همین سرانه از لحاظ دسترسی در شهر متناسب نیست، چرا که در برخی نقاط دسترسی به فضای سبز بسیار کم و البته در برخی دیگر اینگونه نیست.

وی خاطرنشان می کند: سیاست ما در تعریف پروژه ها و تخصیص منابع این است که توازنی در ارایه خدمات در شهر اصفهان داشته باشیم.

توجه ویژه به اولویت بندی پروژه ها در بودجه سال ۹۷

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان با بیان اینکه استانداردهای شهری خوب اما استانداردهای محلی و منطقه ای شهر اصفهان از نظر خدمات خوب نیست، می گوید: تلاش می کنیم تا امسال این موضوع را بیشتر مورد توجه قرار دهیم.

وی تصریح می کند: سیاست شهرداری اصفهان این است که سرانه و دسترسی به خدمات در کل مناطق و محلات شهر، مهیا باشد.

فردانی با اشاره به اینکه هر دو سال یکبار  نظر سنجی هایی از مردم برای بررسی نیازهای شهر و شهروندان انجام می شود، می گوید: در کنار آن تحلیل درخواست های مردمی در سامانه ۱۳۷ برای تصمیم گیری های شهری بسیار مؤثر است.

وی اضافه می کند: یکی از ورودی های بازنگری برنامه در سطح عملیاتی، پیشنهادات مردم است، از این رو شهروندان اصفهانی در بازه زمانی یک ماه آینده که برای ارایه لایحه بودجه به شورای شهر فرصت باقی مانده است، می توانند نیازها و پیشنهادات خود را برای سال آینده با سامانه ۱۳۷ شهرداری اصفهان مطرح کنند و اطمینان داشته باشند که نظرات ارایه شده مورد بررسی قرار می گیرد.

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه یکی از نکات ویژه بودجه سال آینده، اولویت بندی پروژه ها است، اظهار می کند: با توجه به محدودیت های درآمدی، یکی از راهکارهای ما برای بهره وری تخصیص منابع، رویکرد اولویت بندی پروژه ها است که به صورت سیستماتیک انجام می شود؛ در حالی که قبلاً این فرایند به صورت فردی و ذهنی بود.

وی یادآور می شود: حدود ۲ سال بر روی سیستمی کار کردیم که اولویت بندی پروژه ها را بر اساس میزان اعتبار، میزان تحقق برنامه و ارزش آفرینی پروژه ها بررسی و رتبه ای را به ما اعلام  کند تا بر اساس رتبه بندی انجام شده تخصیص ها انجام شود و هر یک هزار تومانی که می خواهیم هزینه کنیم صرف اقدامات با ارزش گردد.

فردانی برآورد کرد که تا پایان دیماه برنامه و بودجه خوبی تحویل شورای اسلامی شهر اصفهان می شود.

وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد و مشارکت بالای بخش های مختلف، ادامه می دهد: تمام تصمیم گیری ها پشتوانه های اطلاعاتی توصیفی و مکانی دارند، به عنوان مثال اگر بخواهیم برای سال آینده آسفالت معابر شهر را داشته باشیم، تمام اطلاعات ۲ سال گذشته به صورت عدد، مکان و متراژ آسفالت شده اعلام می شود تا تصمیم گیری بر اساس واقعیات مبتنی بر آمار و اطلاعات انجام شود.

سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات (سیما) پشتیبان تصمیم گیری ها

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان بیان می کند: سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات (سیما) پشتیبان تصمیم گیری های جلسات برنامه و بودجه است چرا که این سیستم در ابتدا اقلام اطلاعاتی را بین حوزه های مختلف تعریف می کند و سپس اعلام می کند چه قلم اطلاعاتی چه وضعیتی در شهر دارد.

وی با بیان اینکه این سامانه در شهرداری اصفهان بسیار اثر گذار بوده است و توانسته در هدف گذاری و تخصیص منابع مثمر ثمر واقع شود، تصریح می کند: سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات (سیما) دو مشکل را حل می کند اول اینکه اقلام اطلاعاتی را در کل شهرداری به یک تعریف واحد می رساند و دیگر اینکه با محوریت یک سازمان ثبت و بقیه برداشت کنندگان آن به شمار می روند.

فردانی خاطرنشان می کند: هفته جاری جلساتی با حضور شهردار اصفهان برای تصویب شاخص ها و برنامه های بازنگری شده، خواهیم داشت.

وی تاکید می کند: در واقع گام نخست تدوین بودجه هفته جاری با حضور شهردار اصفهان و معاونان ایشان جمع بندی می شود تا وارد گام های بعدی شویم.

با توجه به حرکت رو به رشد اصلاحات در ارائه خدمات، اصلاح روند بودجه ریزی با تکیه برهماهنگی های فرابخشی و درون بخشی از جمله اهداف برنامه ریزی منابع مالی و بودجه به شمار می رود و این امر تنها در سایه تعامل و ایجاد زبان مشترک برنامه ریزی و بودجه بندی در فرایند تدوین بودجه میسر خواهد شد.                 

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 9 =